ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Михалково (722, 723, 724)


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/ucdp-smolian.com/dgsmihalkovo/root/index.php on line 124
Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обекти №1703с, №1704, №1705

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Михалково (725)

Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" за Обект №1706

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Михалково (696, 697, 698, 699)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина" от Обекти №№ 1701с, 1702с, 1707, 1708

Документация за участие    |