ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Михалково (60)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2016

Заповед №60 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1611с

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Михалково (61)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2016

Заповед №61 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1617с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково (62)

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2016

Заповед №62 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1617с

Документация за участие    |