ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 24-10-2014

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 17-10-2014

Предмет: "Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1432-1 и Обект № 1432-2 на територията на ТП ”ДГС – Михалково” ЮЦДП – гр.Смолян”"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 14-10-2014

Предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |