ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване - открит конкурс - ДГС Михалково (183)

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2016

Заповед №183 за прекратяване на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1614-1с.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Михалково (152-155)

Дата на публикуване на обявата: 31-03-2016

Заповеди №152-155 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1619, 1620, 1621, 1622.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Михалково (156-160)

Дата на публикуване на обявата: 31-03-2016

Заповеди №156-160 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1623, 1624, 1625, 1626, 1627.

Документация за участие    |