ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Класиране - търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 17-04-2015

Заповеди № 195 и 196 за определяне на купувачи след провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1524с и 1525с

Документация за участие    |    


Класирани - открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 07-04-2015

Заповеди №158-159 за определяне на изпълнители след провеждане на открит конкурс с предмет: Добив на дървеисна - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №1516-с и 1517-с

Документация за участие    |    


Класирани - открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 07-04-2015

Заповеди №160-168 за определяне на изпълнители след провеждане на открит конкурс с предмет: Добив на дървеисна - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №1518с, 1519с, 1520с, 1521с, 1522с, 1523с, 1524с, 1525с, 1526с

Документация за участие    |