ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Михалково (692)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС Михалково"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково (662)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обекти №№ 1701с, 1702с, 1703с, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково (663)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен" от Обекти №№ 1709, 1710, 1711 и 1712

Документация за участие    |