ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2015

Заповед №539 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1426-1с

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2015

Заповед №535 за провеждане на открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обекти №1546с, 1547с, 1548с, 1549с, 1519-1с, 1523-1с

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2015

Заповед №536 за провеждане на открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обекти №1540с, 1550с,

Документация за участие    |