ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 30-03-2015

Продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1524с, 1525с на територията на ДГС - Михалково

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване за обекти №№ 1524с подотдел 157 "а", 1525 с подотдел 157 "о"

Дата на публикуване на обявата: 23-03-2015

Документация за участие    |    


Открит конкурс "Добив на дървесина - ДГС Михалково обект №№ 1518С,1519с,1520с,1521с,1522с,1523с,1524с,1525с,1526с

Дата на публикуване на обявата: 21-03-2015

Документация за участие    |