ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково (527-530)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповеди №527-530 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1631с, 1632с, 1633с, 1635с.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково (518)

Дата на публикуване на обявата: 26-09-2016

Заповед №518 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1634с.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково (493)

Дата на публикуване на обявата: 09-09-2016

Заповед №493 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1631с, 1632с, 1633с, 1634с, 1635с.

Документация за участие    |