ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2014

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |