ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 01-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 21-08-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (в т.ч. за МПС, специализирана техника, моторни триони), масла, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 18-08-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документация за участие    |