ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Михалково (57,58)

Дата на публикуване на обявата: 10-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Михалково(49)

Дата на публикуване на обявата: 06-02-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково(21)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2015

Добив на дървесина

Документация за участие    |