ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

Заповед №753 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1605, 1607, 1608, 1610, 1611с, 1618с

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

Заповед №754 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1604, 1606, 1609, 1612с, 1613с, 1614с, 1615с, 1616с, 1617с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

Заповед №755 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1601, 1602с, 1603с

Документация за участие    |