ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от открит конкурс в ДГС Михалково(КОНКУРС ДОБИВ ЗАП 686-691)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДГС Михалково(КОНКУРС ДОБИВ МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ЗАП 679-685)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Михалково(ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ - ЗАП 678)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Продажба на дървесина

Документация за участие    |