ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение от ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 14-11-2014

Предмет: "Продажба на прогнозни количества дървесина"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2014

Предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкрой ване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект K~ 1501, Обект K~ 1502, Обект K~ 1503, Обект K~ 1504, Обект K~ 1505, Обект K~ 1506 и Обект K~ 1507 на територията па ТП "ДГС - Михалково""

Документация за участие    |