ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 23-07-2015

Заповед №423 за провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на прогнозни количестав дървесина - Обекти №1540с, 1544с, 1545с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 23-07-2015

Заповед №424 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1541с, 1542с, 1543с

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 23-07-2015

Заповед №422 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1529с, 1538с, 1539с

Документация за участие    |